Co je ADHD? Jak se projevuje a léčí?

(aktualizace 5. února 2020 - MUDr. Zdeňka Fantová)

V současné době slýcháme, že se v populaci zvyšuje počet osob, u kterých je diagnostikované ADHD. Jen málo lidí si ale dokáže jasně představit, co tento pojem vlastně znamená. A co hůř – mnoho z nás ADHD trpí a vůbec o tom netuší! Vše důležité si proto povíme v dnešním článku. 

Generace dnešních padesátníků a šedesátníků nestačí kroutit hlavou nad tím, kolika dětem je dnes diagnostikováno ADHD. Kromě toho, že si velká část z nich myslí, že jde o pouhý módní trend jsou mnohdy zastánci tvrzení, že se jedná jen o chabou výmluvu rodičů, kteří nezvládají řádnou výchovu svého rozjíveného potomstva. 

Na druhou stranu, ADHD nemusí být jen problémem současné generace dětí. Mnoho dospělých, kteří ADHD mají, o tom ani nevědí. 

Co je ADHD? Jak se projevuje a léčí? 2

Dnes se proto podíváme na to, co ADHD vlastně je, jak se projevuje a na to, jakým způsobem se léčí. 

Co to je? 

ADHD většinou označujeme za poruchu osobnosti. Lidé, kteří jí trpí mají problém se soustředěním, koncentrací a setrváním v klidovém režimu. (Třeba v práci, nebo při hodině ve škole.) Velmi často je syndrom ADHD doprovázený impulzivním a nezvladatelným chováním, které může neškolené oko považovat za nedostatek kázně v důsledku volné výchovy. Ve skutečnosti se ale jedná o oficiálně uznávanou nemoc. 

Porucha ADHD se dále dělí na několik podtypů, mezi které patří: 

 • Převážně nepozorný typ 
 • Převážně hyperaktivní impulzivní typ 
 • Kombinovaný typ 

Převážně nepozorný typ má (již podle názvu) problémy s koncentrací a soustředěním. Také má tendenci nedbat na pokyny autorit, mezi které patří učitelé a rodiče. Enormní potíže mu způsobuje i dokončování zadaných úkolů. Během výuky vyrušuje ostatní. 

Vzhledem k projevům nepozorného typu může být mylně považován za lajdáka a buřiče, čímž se oddaluje úspěšnost odhalení jeho diagnózy. 

Co je ADHD? Jak se projevuje a léčí? 3

Převážně hyperaktivní impulzivní typ naopak nedokáže postát chvíli v klidu. Během hovoru má tendenci hodně přerušovat ostatní a skákat jim do řeči i přesto, že se ho daná konverzace vůbec netýká. Rozhoduje se se na základě impulzivního chování, které může být v některých případech i velmi extrémní. (Těžko se hlídá a nedá se prakticky předvídat, co a kdy zase udělá.) Největším utrpením je pro něj spořádané čekání ve frontě, takže často předbíhá. Taktéž má problémy se soustředěním a dokončováním úkolů. 

Kombinovaný typ v sobě sdružuje oba předešlé typy ADHD. 

Co se týče příčin, kvůli kterým ke vzniku ADHD dochází, ty mohou být různé. 

Nejčastěji se hovoří o: 

 • Vlivu genetiky 
 • Popíjení alkoholu v těhotenství 
 • Kouření v těhotenství 
 • Konzumaci některých potravinářských barviv (E 102, E 104) 

Je ale potřeba mít na paměti, že skutečnosti, které jsou s ADHD spojené je potřeba ještě podrobněji zkoumat.  

Statisticky mají k syndromu ADHD větší sklony chlapci 

ADHD u dětí i dospělých 

Jak už jsme se zmínili o několik odstavců výše. Se syndromem ADHD se setkáváme jak u dětí, tak u dospělých jedinců. Největší šanci na správnou diagnostiku ale mají v dnešní době děti školního věku. Nejen proto, že jsou u nich jasně patrné odchylky v chování (v porovnání s normálem), ale také proto, že dnes toho o ADHD víme mnohem více než před dvaceti lety. 

Existuje tedy mezi námi skupina dospělých, kteří trpí syndromem ADHD, ale vůbec o něm nevědí. Většinou proto, že bylo jejich chování svalované na důsledek špatné výchovy. V horších případech okolí nemocného považovalo tyto projevy za známky nižšího intelektu. Je pravděpodobné, že valná část dospělých se proto naučila své sklony alespoň trochu kompenzovat naučenými vzorci chování. 

Příznaky ADHD 

Vzhledem k tomu, že se příznaky ADHD mohou u dospělých a u dětí poněkud lišit, podíváme se, jak poznat ADHD u obou jmenovaných skupin. Nelze vyloučit, že se v některých příznacích poznáte a začnete (po letech) svou diagnózu řešit s vaším lékařem. 

Příznaky ADHD u dětí jsou: 

 • Sebestředné chování 
 • Přerušování hovorů ostatních 
 • Potíže s čekáním, kdy na ně přijde řada 
 • Emocionální nepředvídatelnost 
 • Neposednost 
 • Neschopnost být potichu 
 • Neschopnost dokončovat zadané úkoly 
 • Malá soustředěnost 
 • Oddalování úkolů, které vyžadují koncentraci 
 • Častá chybovost (například v testech a domácích úkolech) 
 • Denní snění 
 • Chaotičnost a neschopnost organizace 
 • Zapomnětlivost 
 • Nepozornost doma i ve škole  

Co je ADHD? Jak se projevuje a léčí? 4

U dospělých se symptomy ADHD projevují nejčastěji tak, že: 

 • Se nemohou soustředit 
 • Soustředí se až příliš 
 • Jsou neorganizovaní 
 • Mají problémy s časem 
 • Často zapomínají 
 • Jsou impulzivní 
 • Mají emoční problémy 
 • Jsou k sobě přehnaně kritičtí 
 • Trpí nízkou motivací 
 • Jsou neklidní a úzkostní 
 • Se cítí slabí (nemohou spát atd.) 
 • Jsou neustále ve stresu 
 • Nedovedou navazovat a udržovat vztahy 
 • Mohou mít větší sklony k užívání návykových látek 

Léčba ADHD 

Velká část lidí, kteří mají syndrom ADHD bere léky. Některé z nich mají za úkol podpořit soustředěnost a koncentraci nemocných, což vede k lepším studijním i pracovním výsledkům. Doba pokročila, takže kromě opravdu silných léků vám může lékař předepsat i takové, které zvládne vaše tělo (nebo tělo dítěte) trochu lépe zpracovat. 

I tak se ale mohou objevit nějaké nežádoucí účinky, které nejčastěji zahrnují bolest hlavy, nespavost, nervozitu nebo znatelný váhový úbytek.  

Kdo se nechce svěřovat do rukou farmaceutického průmyslu, ten může zvolit léčbu pomocí psychoterapie. Během ní může postižený otevřeně hovořit o svých myšlenkách a pocitech. Proškolený odborník navíc může pacienta navést ke zkoumání jeho vzorců chování a naučit ho, jak je efektivně ovládat a měnit, tak, aby mohl vést normální a plnohodnotný osobní i společenský život. 

Co je ADHD? Jak se projevuje a léčí? 5

S psychoterapií se běžně pojí i behaviorální terapie, která se mnohdy pokouší o provázanost několika stran. (Dítě se učí, jak má zvládnout situace doma a ve škole, učitelé a rodiče zase to, jak správně přistupovat k dítěti, které má takto specifické chování.)  

Nakonec můžete přistoupit i k tréningu měkkých dovedností, během kterého si pacient systematicky osvojí běžné vzorce chování. (Třeba, jak se zapojit do hovoru ostatních bez přerušování, jak se naučit čekat a podobně.)  

Důležité je, aby o ADHD věděl váš zaměstnavatel/poskytovatel vzdělání a lékař. Určitá forma terapie a vzdělávání je vhodná i pro rodiče dítěte s ADHD, kteří se naučí všechno lépe zvládat. Také uvidí, že v takto náročné situaci nejsou zdaleka sami. 

Máte vy, nebo někdo z vašeho okolí zkušenost se syndromem ADHD a jeho léčbou? Budeme rádi, když nám vše napíšete do komentářů. 

Další zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD

http://www.prevence-praha.cz/attachments/article/17/ADHD-ADD-Web-1.pdf

Napsat komentář