AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Prostějov – Nemocnice, Sdružení zdravotnických zařízení, Porodnice, Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), Zařízení LPS (Prostějov)

Specializace

Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Nutriční terapeut, Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii, Zdravotní laborant pro klinickou genetiku, Ergoterapeut, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, urgentní medicína, tělovýchovné lékařství, paliativní medicína, paliativní medicína, onkochirurgie, neonatologie, neonatologie, medicína dlouhodobé péče, koloproktologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, angiologie, angiologie, praktické lékárenství, klinická farmacie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, traumatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, praktické lékařství pro děti a dorost, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, patologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, oftalmologie, neurologie, neurologie, neurologie, nefrologie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, infekční lékařství, infekční lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, hematologie a transfúzní lékařství, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, geriatrie, geriatrie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dermatovenerologie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, dlouhodobá lůžková paliativní péče, dlouhodobá lůžková péče vyjma intenzivní, následná lůžková intenzivní péče, následná lůžková péče – standardní, stacionární péče

📍  Mathonova 291/1, Prostějov, 79604

Kontakty

📩   sekretariat@smn.agel.cz
📞   (+420) +420582315111
🔗   http://nemocniceprostejov.agel.cz

Lokalita

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Prostějov

O zařízení

IČO: 27797660 (prověřit)
Fakturační adresa: Mathonova 291/1, Prostějov, 79604
Odborný zástupce: JANA OŠČÁDALOVÁ, JIŘÍ JANÍK, JIŘÍ ŠEVČÍK, MARIE JOUKLOVÁ

Napsat komentář