Fakultní nemocnice Hradec Králové – Fakultní nemocnice, Porodnice, Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře, Zařízení LPS, Hemodialyzační středisko (Hradec Králové)

Specializace

pracovní lékařství, dětská neurologie, dětská neurologie, gynekologie dětí a dospívajících, gynekologie dětí a dospívajících, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Dentální hygienistka, Zubní technik, Nutriční terapeut, Ergoterapeut, Všeobecná sestra, urogynekologie, urogynekologie, urgentní medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, paliativní medicína, paliativní medicína, paliativní medicína, onkochirurgie, onkochirurgie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, neuroradiologie, neonatologie, neonatologie, návykové nemoci, korektivní dermatologie, koloproktologie, koloproktologie, klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická farmakologie, intervenční radiologie, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, foniatrie, dětská urologie, dětská urologie, dětská revmatologie, dětská revmatologie, dětská radiologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětská a dorostová psychiatrie, angiologie, angiologie, algeziologie, algeziologie, praktické lékárenství, praktické lékárenství, klinická stomatologie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, zubní lékařství, všeobecné praktické lékařství, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, traumatologie, traumatologie, traumatologie, soudní lékařství, revmatologie, revmatologie, revmatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, radiační onkologie, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, patologie, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, nukleární medicína, nukleární medicína, neurologie, neurologie, neurologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, kardiologie, kardiochirurgie, infekční lékařství, infekční lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, geriatrie, geriatrie, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, jednodenní péče, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče, stacionární péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – dialýza, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská

📍  Sokolská 581, Hradec Králové, 50003

Kontakty

📩   
📞   (+420)
🔗   http://www.fnhk.cz

Lokalita

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové

O zařízení

IČO: 00179906 (prověřit)
Fakturační adresa: Sokolská 581, Hradec Králové, 50003
Odborný zástupce: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., Marcela Heislerová, MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.

Napsat komentář