Fakultní nemocnice Hradec Králové – Fakultní nemocnice, Porodnice, Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře, Zařízení LPS, Hemodialyzační středisko (Hradec Králové)

Specializace

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, geriatrie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurologie, neurologie, neurologie, nukleární medicína, nukleární medicína, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie, radiační onkologie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, revmatologie, revmatologie, soudní lékařství, traumatologie, traumatologie, traumatologie, urologie, urologie, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, klinická stomatologie, praktické lékárenství, praktické lékárenství, algeziologie, algeziologie, angiologie, angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská radiologie, dětská revmatologie, dětská revmatologie, dětská urologie, dětská urologie, foniatrie, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, intervenční radiologie, klinická farmakologie, klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, koloproktologie, korektivní dermatologie, návykové nemoci, neonatologie, neonatologie, neuroradiologie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkochirurgie, onkochirurgie, paliativní medicína, paliativní medicína, paliativní medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, urgentní medicína, urogynekologie, urogynekologie, Všeobecná sestra, Ergoterapeut, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Klinický psycholog, Klinický logoped, Fyzioterapeut, gynekologie dětí a dospívajících, gynekologie dětí a dospívajících, dětská neurologie, dětská neurologie, pracovní lékařství, léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, jednodenní péče, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče, stacionární péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – dialýza, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská

📍  Sokolská 581, Hradec Králové, 50003

Kontakty

📩   
📞   (+420)
🔗   http://www.fnhk.cz

Lokalita

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové

O zařízení

IČO: 00179906 (prověřit)
Fakturační adresa: Sokolská 581, Hradec Králové, 50003
Odborný zástupce: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., Marcela Heislerová, MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.

Napsat komentář