Fakultní nemocnice Olomouc – Fakultní nemocnice, Porodnice, Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost, Zařízení LPS, Samostatné zařízení psychologa (Olomouc)

Specializace

pracovní lékařství, pracovní lékařství, dětská neurologie, gynekologie dětí a dospívajících, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, Radiologický fyzik, Zrakový terapeut, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Radiologický technik, Biomedicínský technik, Farmaceutický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut, Zdravotně-sociální pracovník, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu, Zdravotní laborant, Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Radiologický asistent, Ergoterapeut, Porodní asistentka, Porodní asistentka, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, urogynekologie, urogynekologie, urgentní medicína, tělovýchovné lékařství, sexuologie, reprodukční medicína, posudkové lékařství, perinatologie a fetomaternální medicína, paliativní medicína, onkochirurgie, onkochirurgie, onkogynekologie, onkogynekologie, neuroradiologie, neonatologie, neonatologie, neonatologie, návykové nemoci, koloproktologie, koloproktologie, klinická osteologie, intervenční radiologie, intenzívní medicína, intenzívní medicína, hygiena obecná a komunální, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, foniatrie, epidemiologie, dětská urologie, dětská urologie, dětská revmatologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská a dorostová psychiatrie, angiologie, algeziologie, nemocniční lékárenství, praktické lékárenství, radiofarmaka, klinická farmacie, farmaceutická technologie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, zubní lékařství, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, traumatologie, traumatologie, traumatologie, revmatologie, revmatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, psychiatrie, psychiatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, nukleární medicína, nukleární medicína, neurologie, neurologie, neurologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, nefrologie, nefrologie, lékařská genetika, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, kardiologie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, geriatrie, geriatrie, geriatrie, gastroenterologie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, ošetřovatelská péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, dlouhodobá lůžková péče vyjma intenzivní, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – návštěvní služba

📍  I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, 77900

Kontakty

📩   info@fnol.cz
📞   (+420) +420588441111
🔗   http://www.fnol.cz

Lokalita

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc

O zařízení

IČO: 00098892 (prověřit)
Fakturační adresa: I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, 77900
Odborný zástupce: ANDREA DROBILIČOVÁ, DUŠAN KLOS, PŘEMYSL KREJČÍ, ROBERT BĚHAL

Napsat komentář