Fakultní nemocnice v Motole – Fakultní nemocnice, Porodnice, Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), Samostatná odborná laboratoř, Zařízení LPS (Praha 5)

Specializace

dětská neurologie, dětská neurologie, dětská neurologie, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Nutriční terapeut, Ortoptista, Ortoptista, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Všeobecná sestra, urogynekologie, urogynekologie, urogynekologie, urgentní medicína, tělovýchovné lékařství, spondylochirurgie, spondylochirurgie, spondylochirurgie, sexuologie, reprodukční medicína, popáleninová medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, paliativní medicína, onkourologie, onkourologie, onkourologie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, neonatologie, neonatologie, neonatologie, korektivní dermatologie, koloproktologie, koloproktologie, koloproktologie, klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická farmakologie, intervenční radiologie, intenzívní medicína, intenzívní medicína, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, foniatrie, dětská urologie, dětská urologie, dětská urologie, dětská revmatologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská dermatovenerologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, angiologie, angiologie, angiologie, algeziologie, nemocniční lékárenství, praktické lékárenství, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, klinická farmacie, farmaceutická technologie, klinická stomatologie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, zubní lékařství, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, urologie, traumatologie, traumatologie, traumatologie, revmatologie, revmatologie, revmatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, radiační onkologie, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, patologie, patologie, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, nukleární medicína, nukleární medicína, neurologie, neurologie, neurologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, infekční lékařství, infekční lékařství, infekční lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, hygiena a epidemiologie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, geriatrie, geriatrie, geriatrie, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dermatovenerologie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, alergologie a klinická imunologie, alergologie a klinická imunologie, lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, dlouhodobá lůžková péče vyjma intenzivní, následná lůžková péče – standardní

📍  V úvalu 84/1, Praha 5, 15000

Kontakty

📩   reditelstvi@fnmotol.cz
📞   (+420) +420224431111
🔗   http://www.fnmotol.cz

Lokalita

Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha

O zařízení

IČO: 00064203 (prověřit)
Fakturační adresa: V úvalu 84/1, Praha 5, 15000
Odborný zástupce: MUDr. Martin Holcát, MBA, PaedDr. Kateřina Kohoutová, Pharm.Dr. Petr Horák, PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA, Veronika Liďáková

Napsat komentář