Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Nemocnice, Sdružení zdravotnických zařízení, Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře, Samostatná odborná laboratoř, Zařízení LPS (Ústí nad Labem)

Specializace

dětská neurologie, gynekologie dětí a dospívajících, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Adiktolog, Nutriční terapeut, Ergoterapeut, Všeobecná sestra, urgentní medicína, vaskulární intervenční radiologie, spondylochirurgie, sexuologie, ortopedická protetika, ortopedická protetika, paliativní medicína, onkourologie, onkourologie, onkourologie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkogynekologie, onkogynekologie, neonatologie, neonatologie, maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie, klinická farmakologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, intervenční radiologie, intenzívní medicína, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, foniatrie, dětská revmatologie, dětská pneumologie, dětská otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, dětská onkologie a hematologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská endokrinologie a diabetologie, angiologie, algeziologie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, zubní lékařství, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, urologie, traumatologie, traumatologie, soudní lékařství, revmatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, patologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, oftalmologie, oftalmologie, neurologie, neurologie, neurologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, klinická biochemie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, infekční lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, hematologie a transfúzní lékařství, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, geriatrie, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, alergologie a klinická imunologie, lékárenská péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče, přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, jednodenní péče, následná lůžková léčebně rehabilitační péče, následná lůžková péče – standardní, specializovaná ambulantní péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská

📍  Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011

Kontakty

📩   
📞   (+420) +420477114126
🔗   www.kzcr.eu

Lokalita

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem

O zařízení

IČO: 25488627 (prověřit)
Fakturační adresa: Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem, 40011
Odborný zástupce: ALEŠ CHODACKI, EVA VAŇKOVÁ, Irena Voříšková, JIŘÍ BOROVEC, Jiří Štverák, Lenka Kalábová, Michal Hanauer, OLGA MUČICOVÁ, Petra Bradáčová, Tomáš Hrubý, Věra Buriánová, Zuzana Koštůrová

Napsat komentář