Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – Nemocnice, Porodnice, Samostatná odborná laboratoř, Zařízení LPS, Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) (Chomutov)

Specializace

dětská neurologie, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Nutriční terapeut, Všeobecná sestra, urogynekologie, neonatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská endokrinologie a diabetologie, algeziologie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, traumatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, radiační onkologie, praktické lékařství pro děti a dorost, pneumologie a ftizeologie, patologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, oftalmologie, nukleární medicína, neurologie, neurologie, neurologie, nefrologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, hematologie a transfúzní lékařství, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dermatovenerologie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, lékárenská péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče, přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, dlouhodobá lůžková paliativní péče, jednodenní péče, následná lůžková léčebně rehabilitační péče, specializovaná ambulantní péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská

📍  Kochova 1185, Chomutov, 43001

Kontakty

📩   
📞   (+420) +420477114126
🔗   www.kzcr.eu

Lokalita

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Chomutov

O zařízení

IČO: 25488627 (prověřit)
Fakturační adresa: Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem, 40011
Odborný zástupce: ALEŠ CHODACKI, EVA VAŇKOVÁ, Irena Voříšková, JIŘÍ BOROVEC, Jiří Štverák, Lenka Kalábová, Michal Hanauer, OLGA MUČICOVÁ, Petra Bradáčová, Tomáš Hrubý, Věra Buriánová, Zuzana Koštůrová

Napsat komentář