Fakultní nemocnice Ostrava – Fakultní nemocnice, Porodnice, Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře, Samostatná odborná laboratoř, Přeprava pacientů neodkladné péče (Ostrava)

Specializace

pracovní lékařství, dětská neurologie, dětská neurologie, gynekologie dětí a dospívajících, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, Radiologický fyzik, Fyzioterapeut, Fyzioterapeut, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Klinický psycholog, Adiktolog, Biomedicínský technik, Farmaceutický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotnický záchranář, Zdravotnický záchranář, Zubní technik, Nutriční terapeut, Nutriční terapeut, Nutriční terapeut, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotně-sociální pracovník, Ortoptista, Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Porodní asistentka, Porodní asistentka, Porodní asistentka, Sestra pro péči v psychiatrii, Sestra pro péči v psychiatrii, Dětská sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, urogynekologie, tělovýchovné lékařství, sexuologie, popáleninová medicína, popáleninová medicína, popáleninová medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, paliativní medicína, onkourologie, onkochirurgie, onkogynekologie, neonatologie, neonatologie, korektivní dermatologie, koloproktologie, klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická farmakologie, intervenční radiologie, hrudní chirurgie, foniatrie, dorostové lékařství, dětská urologie, dětská revmatologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská a dorostová psychiatrie, angiologie, algeziologie, nemocniční lékárenství, praktické lékárenství, klinická farmacie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, zubní lékařství, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, urologie, urologie, traumatologie, traumatologie, traumatologie, soudní lékařství, revmatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, radiační onkologie, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, patologie, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, nukleární medicína, nukleární medicína, neurologie, neurologie, neurologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, infekční lékařství, infekční lékařství, infekční lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, lékárenská péče, přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, následná lůžková péče – standardní, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče, stacionární péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – umělá plicní ventilace

📍  17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800

Kontakty

📩   fno@fno.cz
📞   (+420) +420597371111
🔗   https://www.fno.cz/

Lokalita

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město

O zařízení

IČO: 00843989 (prověřit)
Fakturační adresa: 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800
Odborný zástupce: Andrea Polanská, Jiří Stránský, JOSEF SROVNAL, Petr Bašanda, Radim Brát, Zuzana Čermáková

Napsat komentář