Fakultní nemocnice Ostrava – Fakultní nemocnice, Porodnice, Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře, Samostatná odborná laboratoř, Přeprava pacientů neodkladné péče (Ostrava)

Specializace

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, infekční lékařství, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurologie, neurologie, neurologie, nukleární medicína, nukleární medicína, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie, radiační onkologie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, soudní lékařství, traumatologie, traumatologie, traumatologie, urologie, urologie, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, klinická farmacie, praktické lékárenství, nemocniční lékárenství, algeziologie, angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská otorinolaryngologie, dětská revmatologie, dětská urologie, dorostové lékařství, foniatrie, hrudní chirurgie, intervenční radiologie, klinická farmakologie, klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, korektivní dermatologie, neonatologie, neonatologie, onkogynekologie, onkochirurgie, onkourologie, paliativní medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, popáleninová medicína, popáleninová medicína, popáleninová medicína, sexuologie, tělovýchovné lékařství, urogynekologie, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Dětská sestra, Sestra pro péči v psychiatrii, Sestra pro péči v psychiatrii, Porodní asistentka, Porodní asistentka, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotně-sociální pracovník, Ortoptista, Nutriční terapeut, Nutriční terapeut, Nutriční terapeut, Zubní technik, Zdravotnický záchranář, Zdravotnický záchranář, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Adiktolog, Klinický psycholog, Klinický psycholog, Klinický logoped, Fyzioterapeut, Fyzioterapeut, Fyzioterapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, gynekologie dětí a dospívajících, dětská neurologie, dětská neurologie, pracovní lékařství, lékárenská péče, přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnická dopravní služba, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, následná lůžková péče – standardní, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče, stacionární péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta – umělá plicní ventilace

📍  17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800

Kontakty

📩   
📞   (+420)
🔗   https://www.fno.cz/

Lokalita

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město

O zařízení

IČO: 00843989 (prověřit)
Fakturační adresa: 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800
Odborný zástupce: Andrea Polanská, Jiří Stránský, JOSEF SROVNAL, Petr Bašanda, Radim Brát, Zuzana Čermáková

Napsat komentář