Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín – Fakultní nemocnice, Porodnice, Samostatná odborná laboratoř, Zařízení LPS, Psychoterapeutický stacionář (Plzeň)

Specializace

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hygiena a epidemiologie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, klinická onkologie, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurologie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, patologie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, psychiatrie, psychiatrie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, traumatologie, traumatologie, traumatologie, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, ortodoncie, ortodoncie, klinická stomatologie, klinická stomatologie, klinická stomatologie, praktické lékárenství, nemocniční lékárenství, algeziologie, angiologie, angiologie, angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská radiologie, dětská revmatologie, dětská revmatologie, dětská revmatologie, epidemiologie, gerontopsychiatrie, gerontopsychiatrie, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, hyperbarická a letecká medicína, intenzívní medicína, intenzívní medicína, intervenční radiologie, intervenční radiologie, intervenční radiologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, koloproktologie, koloproktologie, maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie, návykové nemoci, návykové nemoci, neonatologie, neonatologie, neonatologie, neuroradiologie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkochirurgie, paliativní medicína, paliativní medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, posudkové lékařství, posudkové lékařství, reprodukční medicína, reprodukční medicína, reprodukční medicína, sexuologie, sexuologie, tělovýchovné lékařství, urgentní medicína, urgentní medicína, urgentní medicína, urogynekologie, urogynekologie, urogynekologie, urogynekologie, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Zdravotně-sociální pracovník, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Nutriční terapeut, Dentální hygienistka, Klinický psycholog, Klinický logoped, Fyzioterapeut, Radiologický fyzik, Biomedicínský inženýr, dětská neurologie, dětská neurologie, dětská neurologie, pracovní lékařství, , akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, jednodenní péče

📍  alej Svobody 923/80, Plzeň, 32300

Kontakty

📩   
📞   (+420)
🔗   https://www.fnplzen.cz/

Lokalita

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město

O zařízení

IČO: 00669806 (prověřit)
Fakturační adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 30100
Odborný zástupce: Eduard Kasal, Ing.Bc. Andrea Mašínová, Mgr. Alena Dvořáková, MUDr. Daniel Hrušák, MBA

Napsat komentář