Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín – Fakultní nemocnice, Porodnice, Samostatná odborná laboratoř, Zařízení LPS, Psychoterapeutický stacionář (Plzeň)

Specializace

pracovní lékařství, dětská neurologie, dětská neurologie, dětská neurologie, Biomedicínský inženýr, Radiologický fyzik, Fyzioterapeut, Klinický logoped, Klinický psycholog, Dentální hygienistka, Nutriční terapeut, Zdravotně-sociální pracovník, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ergoterapeut, Porodní asistentka, urogynekologie, urogynekologie, urogynekologie, urogynekologie, urgentní medicína, urgentní medicína, urgentní medicína, tělovýchovné lékařství, sexuologie, sexuologie, reprodukční medicína, reprodukční medicína, reprodukční medicína, posudkové lékařství, posudkové lékařství, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, perinatologie a fetomaternální medicína, paliativní medicína, paliativní medicína, onkochirurgie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkochirurgie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, onkogynekologie, neuroradiologie, neonatologie, neonatologie, neonatologie, návykové nemoci, návykové nemoci, maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie, koloproktologie, koloproktologie, koloproktologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, intervenční radiologie, intervenční radiologie, intervenční radiologie, intenzívní medicína, intenzívní medicína, hyperbarická a letecká medicína, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, hrudní chirurgie, gerontopsychiatrie, gerontopsychiatrie, epidemiologie, dětská revmatologie, dětská revmatologie, dětská revmatologie, dětská radiologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská pneumologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská onkologie a hematologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, angiologie, angiologie, angiologie, algeziologie, nemocniční lékárenství, praktické lékárenství, klinická stomatologie, klinická stomatologie, klinická stomatologie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, ortodoncie, ortodoncie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, vnitřní lékařství, traumatologie, traumatologie, traumatologie, rehabilitační a fyzikální medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, psychiatrie, psychiatrie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, plastická chirurgie, patologie, oftalmologie, oftalmologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, nukleární medicína, neurologie, neurologie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, neurochirurgie, nefrologie, nefrologie, nefrologie, lékařská mikrobiologie, klinická onkologie, klinická onkologie, klinická biochemie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, kardiologie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, kardiochirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, chirurgie, hygiena a epidemiologie, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, gastroenterologie, gastroenterologie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, dětské lékařství, dětské lékařství, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, cévní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, alergologie a klinická imunologie, , akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, jednodenní péče

📍  alej Svobody 923/80, Plzeň, 32300

Kontakty

📩   
📞   (+420)
🔗   https://www.fnplzen.cz/

Lokalita

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město

O zařízení

IČO: 00669806 (prověřit)
Fakturační adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 30100
Odborný zástupce: Eduard Kasal, Ing.Bc. Andrea Mašínová, Mgr. Alena Dvořáková, MUDr. Daniel Hrušák, MBA

Napsat komentář